söndag 13 november 2016

1, 2, 3 och andas (Grunder i meditation och medvetenhet)

Meditation är en metod där en person tränar sinnet eller introducerar en form av medvetande. Termen meditation hänvisar till ett brett utbud av metoder som inkluderar tekniker för att främja avslappning, bygga inre energi eller livskraft (qi, ki, prana, etc.) och utveckla medkänsla, kärlek, tålamod, generositet, och förlåtelse.
Meditation används ofta för att rensa sinnet och underlätta många hälsoproblem, såsom högt blodtryck, depression och ångest. 
Vissa personer kan uppleva meditation på olika sätt. Den dominerande erfarenheten är att det är behagligt och avkopplande, fyllt av inre stillhet. Ibland kan du dock känna dig rastlös och uttråkad.

Det är vanligt att tankar dyker upp under passen. Ibland kanske du inte upplever någon inre stillhet, utan bara har suttit och fladdrat iväg i olika tankar utan att uppmärksamma din uppgift (iaktta andning eller upprepa ett ord). Om många tankar kommer farande under övningen är det ett tecken på att olika spänningar löses upp, och det är ett helt naturligt fenomen. Det vanligaste ”felet” är att tro att man hela tiden ska uppmärksamma andningen och att varje tankeutflykt är ett tecken på bristande koncentration och ett misslyckande. Så är det inte alls. Tvärtom är tankar en del av processen. Tillåt tankeutflykter och andra förnimmelser. 

När du blir medveten om dessa, börjar du återigen mjukt att uppmärksamma andningen.
Sitt bekvämt och slut ögonen. Andas sedan naturligt, in och ut genom näsan. Gör detta i cirka en minut. Rikta sedan din uppmärksamhet mot bukandningen, och själva förnimmelsen av hur buken/magen rör sig när du andas. När tankar och bilder dyker upp, låt dem bara passivt passera, och för uppmärksam­heten försiktigt tillbaka till dess uppgift, att vara uppmärksam på bukandningen, på hur magen rör sig in och ut. 

Fortsätt sedan i 10 minuter (eller den tid som du har bestämt dig för att meditera), och avsluta därefter mjukt. Sitt kvar i två minuter med slutna ögon och öppna därefter ögonen långsamt.  Det är sedan bra att sitta kvar någon minut innan du reser dig.

Efter utsatt tid, sträck på dig, LE, känn efter hur det känns i kroppen. Så enkelt är det och blir enklare med tiden. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar